Az EDEN pályázatokról

A kis- és középvállalkozások meghatározó szerepet játszanak az „Európa 2020" stratégia célkitűzéseinek megvalósításában. Míg ezek a vállalkozások a növekedés és a munkahelyteremtés motorjának számítanak, addig a versenyképességüket befolyásolják a nemzetközi lehetőségek kiaknázásának korlátai és az egységes uniós piacon és azon túl jelentkező innovációs kilátások.

A kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (2014–2020), a továbbiakban: COSME, célja a növekedés ösztönzése, a versenyképesség fokozása és az európai uniós vállalkozások fenntarthatóságának megőrzése. Az Európai Bizottság többek között a Kis- és Középvállalkozások Végrehajtó Ügynökségét (a továbbiakban: „EASME"-t) bízta meg a COSME és a Horizon 2020 program bizonyos részeinek megvalósításával.
A pályázatot az Európai Unió azért hirdette meg, hogy támogassa az Európai turizmust, amit kísérleti projektként és előkészítő intézkedésként valósítottak meg 2007-2011-ben. 2011 óta az EDEN projekt a vállalkozási és innovációs program (EIP), majd 2014-től a COSME program égisze alatt folytatódott.

A kezdeményezés célja, hogy „felhívja a figyelmet az európai turisztikai célpontok sokszínűségére, közös jellemzőire és az általuk jelentett értékre, és népszerűsítse azokat az európai célpontokat mind Európában, mind a harmadik országokban, amelyek a gazdasági növekedés célkitűzését a turizmus társadalmi, kulturális és környezetvédelmi fenntarthatóságának biztosítása mellett igyekeznek megvalósítani."

Az EDEN kezdeményezés konkrétabb céljai a következők:

 • a kialakulóban lévő, kiváló minőségű európai turisztikai célpontok ismertségének növelése, különös tekintettel a kevésbé ismertekre,
 • a figyelem felhívása az európai turizmus sokféleségére és minőségére,
 • az összes európai ország és régió népszerűsítése,
 • a zsúfoltság csökkentése, a szezonális jelleg átalakítása, a turisták átirányítása a nem hagyományos turisztikai célpontok irányába,
 • a turizmus fenntartható formáinak díjazása,
 • platform létrehozása a jó gyakorlatok európai szintű cseréjéhez,
 • a díjazott turisztikai célpontok közötti hálózatépítés elősegítése, ami hatni tud arra, hogy más ilyen célpontoknál is alkalmazzák a fenntartható turizmus fejlesztési modelleket,
 • a nemzeti turisztikai szervezetek általi nagyobb mértékű, helyi támogatás ösztönzése, és a magánszféra befektetéseinek növelése a turisztikai célpontokon,
 • a helyi közösség büszkeségének erősítése, ami a fenntartható turisztikai kínálat további javítása iránti lelkesedéshez fog vezetni.

Az EDEN úti célok kiválasztása nemzeti versenyeken alapul, amelyek során megválasztják a „kiváló desztinációt", illetve a többi pályázó közül minden egyes részt vevő országból legfeljebb még négyet díjaznak. A díj nyertesei fejlődő, nem hagyományos és kevéssé ismert európai úti célok. A kiválasztás egyben elismerést jelent, amely sok tekintetben további lendületet adhat a győztes térség turisztikai fejlődésének. A nyertes desztináció promóciós támogatásban részesül, amelynek révén lehetővé válik, hogy a térség Európai Uniós társaival közösen jelenjen meg a nemzetközi piacokon.

2007 óta 26 különböző ország összesen 119 úti célja kapta meg az EDEN díjat az Európai Bizottság és az illetékes nemzeti turisztikai hatóságok által meghatározott, évről-évre különböző kategóriában. Mostanáig a következő kategóriákban zajlott a verseny:

 • 2007 – Magyarország legjobban fejlődő vidéki desztinációja: Őrség
 • 2008 – Magyarország legjobb, élő hagyományokat őrző desztinációja: Hortobágy
 • 2009 – Magyarország legjobban fejlődő ökoturisztikai desztinációja: Írottkő Natúrpark
 • 2010 – Magyarország legjobb természetes vizű desztinációja: Tisza-tó
 • 2011 – Magyarország legjobb desztinációja „Régi értékek – új funkciók" témában: Mecsek
 • 2013 – Magyarország legjobb akadálymentes desztinációja: Kaposvár és a Zselic vidéke
 • 2015 – Magyarország legízletesebb úti célja: Mecsek Zöldút Egyesület
 • 2017 – Magyarország legígéretesebb kulturális úti célja: Középkori temlomok útja

Az EDEN pályázati felhívások másik fajtája az EDEN népszerűsítő és figyelemfelkeltő kampányokra koncentrál. 2011-ben,2013-ban és 2016-ban a pályázati felhívások célja az volt, hogy támogassák a turizmusért felelős nemzeti igazgatási szerveket az EDEN úti célok (a korábbi évek nyertesei) népszerűsítésében, továbbá hogy ráirányítsák a figyelmet az EDEN partnerség ésszerűségére. 18 ország jelentkezett az első pályázati felhívásra, és 15 ország vesz részt a jelenlegi projektben. (Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Észtország, Magyarország, Írország, Olaszország, Litvánia, Lettország, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Spanyolország és Törökország)

Kiegészítő információk

Az EDEN kezdeményezés megvalósítása érdekében a Bizottság (és 2014-től az EASME) európai szintű díjátadó rendezvényeket és számos kísérő kommunikációs tevékenységet is szervez (ilyen például a kifejezetten erre a célra létrehozott EDEN weboldal: http://ec.europa.eu/eden, a média- és online kampányok, audiovizuális anyagok, brosúrák, tájékoztató füzetek készítése és terjesztése, turisztikai rendezvényeken való részvétel stb.), hogy felhívják a figyelmet arra, hogy az EDEN egy kiváló brand lehet Európa fenntartható, nem hagyományos turisztikai úti céljai számára.

Az EDEN kezdeményezés céljai közé tartozik egy platform létrehozása a fenntartható turisztikai „jó gyakorlatok" európai szintű cseréje érdekében és a díjazott turisztikai célpontok közötti hálózatépítés elősegítése. Ezen célkitűzések elérése érdekében az Európai Bizottság 2008-ban létrehozta a Fenntartható turizmust támogató kiemelt úti célok európai hálózatát (a továbbiakban: EDEN hálózat), amely az EDEN projekt valamennyi nyertes úti céljából (és 2012-től valamennyi döntősből) áll, és egy egyedi globális hálózat a fenntartható turizmusban. A tagok aláírták a „brüsszeli nyilatkozatot", és hivatalosan elkötelezték magukat amellett, hogy együttműködnek egymással, és biztosítják a turizmus fejlesztésével kapcsolatos információk és tudás cseréjét. 2012-ben az EDEN hálózat tagjainak többsége létrehozott egy nemzetközi non-profit szervezetet, az EDEN hálózat egyesületet (AISBL).

Az EDEN kezdeményezésről további információ itt található: http://ec.europa.eu/eden és http://youredenexperience.com

A projekt két évente változó témában kívánja a tagállamonként egy-egy díjazott desztináció kiválasztását ösztönözni, amelyek európai szinten már nem kerülnek további versenyeztetésre, hanem minden nemzeti győztes elnyeri a címet.

Az Európai Bizottság által kiírt pályázati felhívásra minden egyes tagállam esetében az illetékes turizmusirányításért felelős szervezet, illetve az általa delegált valamely más, szintén állami kompetenciába tartozó turisztikai szervezet nyújthat be pályázatot. Hazánkban a Magyar Turisztikai Ügynökség látja el a projektfejlesztéssel, lebonyolítással kapcsolatos operatív feladatokat, együttműködésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.