EDEN záró konferencia a Vigadóban

Az Európai Bizottság 2017-ben már tizenegyedik alkalommal írt ki pályázatot az ún. ,,European Destinations of Excellence'' (EDEN) azaz a ,,Kiváló Európai Desztinációk'' témában.

A pályázat keretében megvalósítandó projekt célja, hogy felhívja a figyelmet az európai úti célok értékeire, sokszínűségére, továbbá, hogy a turisztikai fejlesztéseiket a fenntarthatóság elvei mentén végző térségek promócióját támogassa.

A projekt keretében minden évben kiválasztanak tagállamonként egy kiváló úti célt, amely különféle díjazásokban részesül. A projekt végrehajtásával az Európai Bizottság többek között ösztönözni kívánja a szezonalitás és a területi koncentráció oldását, a fenntartható turizmusfejlesztési modellek terjedését, továbbá elő kívánja segíteni a jó gyakorlatok közötti tapasztalatcserét, illetve a szakmai kapcsolatok erősödését a díjazásban részesülő desztinációk között.

A Magyar Turisztikai Ügynökség által koordinált 2016/2017-ben kiírt pályázat témája a kulturális turizmus, amelynek keretében Magyarországon „Vidéki MÚZSA kerestetik – Műemlékek, Úti célok, Zseniális Attrakciók" címmel választják ki a legjobb desztinációt. A cél olyan térségi turisztikai fogadóterületek, turisztikai együttműködések kiválasztása és díjazása, amelyek helyi kézzelfogható kulturális kínálatukhoz kapcsolódó turisztikai vonzerőiket magas színvonalon mutatják be a turisták számára. A pályázaton nyertes desztináció jogosult lesz a ,,Kiváló Európai Desztináció – European Destination of Excellence – Magyarország legígéretesebb kulturális úti célja" megnevezés használatára.

Az elismerő címet elnyert magyarországi térség marketingeszközeinek fejlesztéséhez a Magyar Turisztikai Ügynökség segítséget nyújt. A nyertes térség részt vehet továbbá a 2017. évi Európai Turizmus Fórumon, ahol európai társaival átveheti a ,,Kiváló Európai Desztináció'' díjat. A nemzetközi piacokon való promóciót a közös európai portálon való megjelenési lehetőség (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/) is segíti. A pályázat győztese részt vehet továbbá az Európai Bizottság kezdeményezésében megvalósuló, az európai nyertes desztinációk szakmai együttműködését elősegítő hálózatfejlesztési projektben. A nyertesről magyar és angol nyelvű szakmai összefoglaló készül, továbbá megjelenési lehetőséget kap ezen a honlapon. A pályázaton nem csak a nyertes, hanem a további helyezettek és résztvevők is többszintű promóciós hozzájárulást nyerhetnek a Pályázati Útmutatóban leírtak szerint.

Az Európai Bizottság által kiírt pályázati felhívásra minden egyes tagállam esetében az illetékes turizmusirányításért felelős szervezet, illetve az általa delegált valamely más, szintén állami kompetenciába tartozó turisztikai szervezet nyújthatott be pályázatot. A projekt hazai lebonyolítója 2006, az indulás éve óta a Magyar Turizmus Zrt. és jogutódja a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A pályázat lebonyolítása

,, Magyarország legígéretesebb kulturális úti célját" pályázati úton választják ki.

A pályázókat a honlapon elérhető – jogosultsági kritériumokat és egyéb feltételeket is felsoroló – részletes információk, a 2017 májusában a régiókban megrendezett információs napok, továbbá a 2017. június 30-ig, a pályázat beadási határidejéig működő Help Desk szolgáltatás segítette pályázatuk elkészítésében.

Szakmai követelmények (részletesen a pályázati útmutatóban):

  • Termékmenedzsment (a helyi kézzelfogható kulturális értékeken alapuló turisztikai kínálat minősége és sokszínűsége/egyedisége/eredetisége/ különböző célcsoportok speciális igényeit kielégítő szolgáltatások is kialakításra kerültek (pl. családbarát, gyermek, tinédzserek, szeniorok, vendégelégedettség mérése, társadalmi fenntarthatósági szempontok érvényesülése,).
  • Infrastruktúra (megfelelő, egységes kitáblázás, turisztikai látogatóközpontok, információszolgáltatás, szálláshelykínálat, desztináció rendezettsége).
  • Szervezeti háttér, partnerség (a helyi lakosok bevonása, a helyi kézzelfogható kulturális értékek jelentőségének tudatosítása a lakosok körében, hagyományos készségek speciális fejlesztése és ismeretek átadása különös tekintettel a fiatalokra, helyszínbejárás).

Többlépcsős szakmai értékelés

A pályázatok elbírálása a Magyar Turisztikai Ügynökség mint kedvezményezett szervezeti keretei között zajlott le. A formai és többlépcsős szakmai értékelést a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Miniszterelnökség Kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkársága és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért felelős államtitkársága érintett képviselője által felállított értékelő csoport végezte. Az értékelés során sor került a pályázó térségek helyszíni meglátogatására is.

Tizenhét pályázóból öten a döntőben – célegyenesben a győztes kiválasztása

PÁLYÁZÓ SZERVEZET*

PÁLYÁZAT CÍME

Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.

GYULA, a történelmi fürdőváros - a BÉKÉS magyar vidék múzsája

Irány Pécs Nonprofit Kft.

KULTÚR(K)ALAND

Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.

Tündérmező öröksége - Középkori templomok útja a Felső-Tisza-vidéken

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Időutazás évezredeken át - 3 egyedülálló helyszín, 3 meghatározó korszak, 1 komplex élmény - GorsiumPákozdSzékesfehérvár: KÖZÉPPONTBAN

Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.

Veszprémi múzsák: az örök nő négy arca – Múz(s)eális kalandok a királynék városában és a Bakony-Balaton térségben

A fenti táblázat nem utal az eddig kialakult sorrendre.

A végleges döntést 2017. szeptember 15-én a Pesti Vigadóban megrendezendő szakmai záró konferencián hozza meg egy döntőbizottság, amely turisztikai szakemberekből és turisztikai szakmai szervezetek képviselőiből áll. A záró konferenciára az összes pályázó térség, a sajtó képviselői, valamint a releváns szakmai szervezetek képviselői kaptak meghívást. Itt az előértékelés során kiválasztott öt legjobb eredményt elért desztináció kap bemutatkozási lehetőséget, majd ezt követően a döntőbizottság zárt ülésen hozza meg a végső döntést. Döntésénél figyelembe veszi a térségek pályázati anyagait, az Értékelő Bizottság által készített értékeléseket, a helyszínbejárások tapasztalatait, valamint az elhangzó prezentációkat. A záró konferencián jelentik be az idei pályázat nyertesét.

A fődíjat elnyerő desztináció mellett a Magyar Turisztikai Ügynökség a helyezettek, résztvevők számára többszintű promóciós együttműködést és minden résztvevő számára elismerő oklevelet biztosít.

A döntőben bemutatott prezentációk és a pályázók turisztikai programajánlatai a rendezvényt követően ezen a honlapon lesznek elérhetők.